U úlů ...

Včelky v CHKO Křivoklátsko...

Včelaříme od roku 2014 a počet včelích rodin je několik desítek úlů. Snažíme se vracet včelky do jejich přirozeného prostředí lesa nezatíženého zdroji znečištění. Nabízíme med pouze z produkce našich včelstev, jedině tak můžeme zaručit jeho přírodní kvalitu. Občas se tak stane, že je med již vyprodán či zadán.

Naše včelí rodiny chováme v dřevěných úlech rozmístěných na lučních a lesních stanovištích v okolí obcí Hýskov, Nižbor a Chyňava v CHKO Křivoklátsko, na kterých mají včelky dostatek pylu, přírodního nektaru a také přístup k vodě. Pravidelně o včelky pečujeme a při jejich ošetřování se snažíme o přirozený chov v souladu s jejich potřebami v závislosti na ročním období. Konstrukce úlů typu DADANT a LANGSTROTH umožňuje odběr medu z čistých panenských plástů nezatížených cizorodými látkami, zejména chemickými veterinárními látkami pro léčení včelstev.

Chováme mírné včely kraňského plemene, linie Singer a Sklenar, matky našich včelstev pocházejí z vyšších šlechtitelských chovů předních chovatelských stanic v ČR.

Kvalitu našich medů laboratorně testujeme - náš med byl oceněn certifikáty kvality ČESKÝ MED roku 2016 a 2017 a získal Zlatou medaili soutěže Český med 2017.